Focussen

Eugene Gendlin; grondlegger van focussen

Focussen is het alert zijn op een lichamelijke gewaarwording die je van waarde acht, maar die verder nog onduidelijk en onbenoembaar is ("felt sense").

Methode

Felt sense laat zich omschrijven als "doorvoeld besef", "voelbaar ervaren", "doorleefde betekenis" of "gevoelstoestand". Met liefdevolle aandacht nodig je deze gevoelsmatige sensatie uit. Zo krijgt deze sensatie de kans te mogen zijn en zijn boodschap aan je te verkondigen. Deze boodschap kan van grote waarde voor je zijn, omdat die intuïtief vanuit je onbewuste via je lichaam zich openbaart. Vandaar dat ieder gevoel daarbij wordt aanvaard, er niet mee gediscussieerd of geëist om zich te verantwoorden.

Voordelen

Het voordeel van focussen is dat het de kracht van mindfulness combineert met een door wetenschappelijk onderzoek (Eugene Gendlin) bevestigde methode. Gendlin ontdekte namelijk dat het eerst zonder woorden verkennen van deze lijfelijke gewaarwordingen krachtig blijkt te werken als psychotherapeutische behandeling. De behandeling bewerkstelligd een fijne verandering op diepgaand (onbewust) niveau. Jouw ervaringen en gedragingen staan daarbij voorop, want volgens wetenschappelijk onderzoek is het de mate waarin jij innerlijk voeling krijgt met jezelf de bepalende factor voor het succes van psychotherapie.

Het mooie is verder aan deze aanpak dat je niet steeds emoties hoeft te herbeleven. Je luistert vanuit je eigen natuurlijke nieuwsgierigheid zonder erover te oordelen of diep na te denken, ontspannen naar je lijf. Daarnaast ontdek je dat de sensatie die een bepaalde emotie veroorzaakt in je lijf steeds anders kan zijn. Je leert zo je werkelijke complexiteit vanuit het ontsluiten van je lichaam te herkennen en te erkennen zonder enige druk om te moeten veranderen. Op een natuurlijke manier ontstaan er eventueel vervolgstappen in je ontwikkeling.

Fasering

Focussen bestaat uit zes fasen:

  1. Ruimte scheppen
  2. Het ervaren gevoel
  3. Een houvast vinden
  4. Laten resoneren
  5. Vragen
  6. Ontvangen

Aanbod

MeTherapy biedt focussen aan als therapiemethode, maar ook als cursus.