Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard, behalve als er sprake is van zeer ernstige psychiatrische aandoeningen. Hypnotherapie omvat een verzameling methoden technieken - zoals regressie, waarbij er terug wordt gegaan in de tijdsbeleving naar gebeurtenissen die de oorsprong zijn van het probleem nu - die nodig is voor het opwekken en begeleiden van de trance. Naast trance (oftewel hypnose) maakt de hypnotherapeut gebruik van andere therapievormen waarvan de werking is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek (evidence based).

Onderbewustzijn

In hypnotherapie wordt een onderscheid gemaakt tussen het bewuste en het onbewuste. Het bewuste is je denken en daar waar jouw aandacht is. Het onbewuste is de plek van de emoties, de herinneringen, de gedragspatronen en gewoontes. Het onbewuste bestaat uit alle psychologische processen waarvan we ons niet bewust zijn, maar die ons gedrag (of ons denken, of onze emoties) wel beïnvloeden. Met name gevoelens en gedachten die wij in onze jeugd verdrongen hebben om ons in de wereld staande te houden, kunnen op onverwachte momenten ons doen en laten bepalen. Om een harmonisch en ‘heel’ mens te worden is het belangrijk ons bewust te worden van wat we verdrongen hebben. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven. Het onbewuste herbergt tevens alle kwaliteiten en hulpbronnen die we rijk zijn. Het kan als een wijs deel van onze persoonlijkheid worden gezien.

Trance

Vaak wordt er gebruik gemaakt van hypnose of trance. Je bent vaker ‘in trance’ dan je denkt! Als je dagdroomt, of misschien opgaat in die ene speciale film of dat boek… Trance (of hypnose) is een bewustzijnstoestand net zoals 'wakker zijn' en 'slapen'. Het wordt gekenmerkt door diepe ontspanning en naar binnen gerichte aandacht. Ieder mens ervaart meerdere keren per dag een lichte vorm van trance (hypnose). Het zijn de zogeheten dagelijkse trancemomenten zoals dagdromen of het opgaan in een film of boek waarbij je de omgeving als het ware even vergeet. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin je contact kunt maken met het onbewuste. Vanuit de toneelhypnose en op tv is trance vaak bekend als een diepe slaaptoestand, waarin de cliënt doet wat de hypnotiseur directief opdraagt.

Veiligheid

De moderne hypnotherapie verschilt zowel van de klassieke hypnotherapie als van de toneelhypnose vooral in het feit dat de cliënt tijdens de trance alert en bewust blijft en dat de gevoelens van de cliënt gevolgd worden. (Uijtenbogaardt, 2016)

Vanuit veiligheid, vertrouwen en zelfregie ontdek je wat je nodig hebt om helemaal jezelf te kunnen zijn. Je leert jezelf kennen vanuit een nuchter en holistisch mensbeeld, zodat je steeds meer kan zijn wie je werkelijk bent!